MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ( Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Kullanıcının (Sözleşmede bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır ),mobil cihazdan veya bilgisayardan Satıcı’ya ait uygulama üzerinden yaptığı işlemleri de kapsayacak şekilde Satıcı’nın www.luna-argento.com internet sitesi (Bundan sonra kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik olarak sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve sair detayları yazılı mal ve/veya hizmetin (Bundan sonra kısaca “Mal/Hizmet” olarak anılacaktır) Alıcı’ya satışı, teslimi, cayma hakkı, iade süreci ve sair hususlara ilişkin olarak Alıcı ve Satıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenler. 


   

SATICI
TİCARİ ÜNVAN: SİMAY UÇAR
ADRES: MEVLANA MAH. 885. SK.AVRUPA KONUTLARI TEM2 NO:1C İÇ KAPI NO:59 GAZİOSMANPAŞA /İSTANBUL
VERGİ DAİRESİ ve VERGİ NO: KÜÇÜKKÖY V.D. – 15916403470
Telefon: (+90)530 160 06 91
E-Posta: info@luna-argento.com
Banka Hesap Bilgileri: TL:TR……………..

 

ALICI
  UNVAN:                                                                          
ADRES:                                                                         
TELEFON:                                                                    
FAKS:                                                                           
E-POSTA:                                                                     
 

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli  ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı (TL ) Ara Toplam (KDV Dahil )  
925 Ayar Gümüş Takı:        
         
         
Kargo Bedeli:        
Kampanya ve İndirim Bedeli:        
Toplam:          -                             -               ..........TL  

 

Ödeme:

Sipariş Tarihi : ……

Ödeme Yöntemi : Kredi Kartı

Banka :  

Taksit Sayısı :  

 

Teslimat Bilgileri: 

Teslim Alacak Kişi : …………..

Teslimat Adresi :  

Telefon :  

E-Posta :  

 

Fatura Bilgileri:

Adı/Soyadı :

T.C.Kimlik Numarası :  

Adres :  

Telefon :  

E-Posta/Kullanıcı Adı :  

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Banka havalesi ya da EFT yöntemi ile oluşturulan siparişlerin Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, ilgili siparişe ilişkin ödemenin Satıcı’nın yukarıda yazılı banka hesabına ulaştığı tarihtir. 

Alıcı’nın ödeme yöntemi olarak EFT ya da banka havalesini seçmesi halinde, bu tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde toplam ödemenin Satıcı’nın yukarıda yazılı banka hesabına geçmemesi halinde Satıcı siparişi iptal hak ve yetkisine sahiptir.  

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir yöntem ile yapılması ve ürünün tesliminden sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması durumunda, kredi kartını veren banka veya finans kuruluşlarının, Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı 3 gün içinde ürün bedelini diğer yöntemlerle Satıcı’ya göndereceğini ya da Mal/Hizmet’i Satıcı’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

8.17. Alıcı, Web Sitesi üzerinden aldığı Mal/Hizmet’in ham malzemesinin Gümüş ve/veya Doğal Taş olduğunu, bu sebeple bu malzemelerden üretilen ürünlerde Gümüş ve Doğal Taş kendisinden kaynaklı bir kısım ton farkları(Doğal Taş ürünler için) veya birtakım çizik gibi doğal izler olmasının olağan ve normal olduğunu; bu kapsamda Satıcı tarafından bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, bu gibi durumların üretim hatasından kaynaklanmadığını kabul eder. Alıcı, Mal/Hizmet’in üretiminde kullanılan malzemelerin kendisinden kaynaklanan ton farkı ve/veya olağan şekilsizliklerin  Mal/Hizmet’in ayıplı üretiminden kaynaklanmadığını, malzemelerin doğası gereği bu tip durumların Mal/Hizmet üzerinde olabileceğini; bu hususların Mal/Hizmet’te herhangi bir  ayıp teşkil etmediğini beyan ve taahhütle; bu kapsamda Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki belirtilen hususlarla ilgili olarak Web Sitesi üzerinden yaptığı sipariş için sipariş ve ödemenin gerçekleşmesinden önce bilgilendirildiğini, bu hususlarını okuduğunu ve incelediğini kabul ve taahhüt eder:

Satıcı'nın ticari unvanı ve güncel adres, telefon numarası, mail bilgileri ,Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo, teslim ve benzeri ek bedeller

Mal/Hizmet’in satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler, Sözleşme konusu Mal/Hizmet için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri

Mal/Hizmet’i ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, Alıcı’nın cayma hakkına ilişkin hak ve yükümlülükleri ile cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar, cayma hakkının kullanılması durumunda iadeye ilişkin hususlar ile ücret iadesinin ne şekilde olacağı,Cayma hakkı olan Mal/Hizmet’in cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü hasar gördüğü, bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Alıcı’nın Satıcı’ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

Alıcı’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Mal/Hizmet için tüketici sayılamayacağı ve bu kapsamda 6502 sayılı mevzuat başta olmak üzere ilgili mevzuatta Tüketici için öngörülen haklardan yaralanamayacağı, Gizlilik, kişisel verilerin korunması hakkında işlem-uygulamalar,Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği, Mevzuat kapsamında yapılan bilgilendirmelerin ve sözleşmenin Alıcı’ya mail yoluyla da iletileceği ve Satıcı tarafından üç sene süreyle saklanacağı bilgileri.

10. MAL/HİZMET’İN TESLİMİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Mal/Hizmet’in Alıcı’nın kendisine ya da kendi yazılı talebi kapsamında belirlediği üçüncü kişiye teslim edilecektir. 

Aksi belirlenmedikçe (kampanya, promosyon ve sair sebeplerle), Mal/Hizmet’in teslimine ilişkin doğacak tüm masraflar Alıcı’ya aittir. Promosyon, kampanya ve sair sebeplerle kargo bedelinin Satıcı tarafından ödeneceği Web Sitesi’nde açıkça belirtilmiş veya ilan edilmişse, teslimat ücretlerinin tamamı veya bir kısmı Satıcı’ya ait olacaktır. Mal/Hizmet’in Alıcı tarafından Web Sitesi üzerinden satın alınmasının tamamlanmasının ardından, satın alıma konu Mal/Hizmet’in ifasının imkânsızlaştığı haller dışında, Satıcı’nın stok durumunun uygun olması ve ödemenin gerçekleştirilmesini takiben Mal/Hizmet’i en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.

Mal/Hizmet’in satın alınması akabinde Alıcı ilgili bedeli herhangi bir suretle ödemez veya banka/kredi kartı aracılığıyla yapılan ödeme iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulur. 

Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslimi amacıyla kargoya verilmesinden sonra Mal/Hizmet Alıcı’ya henüz teslim edilmemişken Alıcı’nın siparişini iptal etmesi halinde teslimat ücretlerinden Alıcı sorumlu olacaktır. 

11. CAYMA HAKKI

11.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

Yeniden satışı mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan mal/hizmetlere ilişkin ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Alıcı’nın isteği doğrultusunda orijinal boyutu ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan/tasarlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Hijyen kuralları gereğince küpe, piercing, hızma vs. ürünlerde iade veya değişimi yapılamamaktadır.

13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlara göre Alıcı’nın Mal/Hizmet’i satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

16. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma mevzuatta öngörülen yasal istisnalar ayrı kalmak kaydıyla e-mail üzerinden yapılacaktır.

Bu Sözleşme’den kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkta Alıcı işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter ve kayıtlarıyla, kendi bilgisayarında ve veri tabanında tuttuğu tüm bilgilerin ve kayıtların bağlayıcı olduğunu, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu kapsamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi gereği delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

17. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

 

17 maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunup, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle ……. Tarihinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

 

 

SATICI:

ALICI:

TARİH: